Home
 
Linkpage
email
gehandicaptenparkeerplaatsen
.nl
Regeltjes
 
20 oktober 2012
Duitsland

 
Algemeen
 
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde plaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool en gebruik de GPK.
Parkeer niet in een vak dat voorzien is van een onderbord met een kenteken.
 
Regels gelden uitsluitend als er geen altenatieven zijn
In sommige plaatsen gelden afwijkende regels.
 
Parkeren langs de weg
 
Op plaatsen waar een parkeerverbod geldt en op parkeerplaatsen voor bewoners, mag u maximaal 3 uur blijven staan, maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.Plaats wel een parkeerschijf
Op plaatsen waar betaald parkeren geldt, mag u zonder betalen 24 uur blijven staan. 
Op plaatsen waar gratis parkeren geldt, maar tijdsgebonden zijn, mag u ook 24 uur blijven staan.     
In voetgangersgebieden mag u wel parkeren. Dit is alleen tijdens de aangegeven laad- en lostijden.
 
Parkeren op een parkeerterrein
 
Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met zichtbare GPK gratis parkeren, maar alleen in de vakken die gereserveerd zijn voor gehandicapten.
 
Kijk op de infoborden of raadpleeg de beheerder.
 
Behindertenparkplatz