Home
 
Linkpage
email
gehandicaptenparkeerplaatsen
.nl
Regeltjes
 
20 oktober 2012
Nederland

 
Algemeen
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde plaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool en gebruik de GPK.
Parkeer niet in een vak dat voorzien is van een onderbord met een kenteken.
 
In sommige plaatsen gelden afwijkende regels.
 
Parkeren langs de weg
 
Op plaatsen waar een parkeerverbod geldt, mag u maximaal 3 uur blijven staan, maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.Plaats wel een parkeerschijf.
Op plaatsen waar betaald parkeren geldt, kan het zijn dat u ook betalen. U dient zich dan tevens aan de tijdslimiet te houden.
      
Op plaatsen waar gratis parkeren is maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet (blauwe zone) mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.
 
Parkeren op een parkeerterrein
 
Voor speciale voertuigen met parkeerkaart  gelden geen speciale regelingen.